Vrijstelling schenkbelasting 2020

Door Ilona Niessen

27 juni 2020

Over een schenking betaalt de ontvanger schenkbelasting. Niet de hele schenking is belast, een deel van de schenking is vrijgesteld van belasting, de zogenoemde schenkingsvrijstelling. Lees in dit artikel alles over de schenkingsvrijstelling 2020.

Tot welk bedrag schenkingsvrijstelling 2020?

Tot welk bedrag een schenking belastingvrij is in 2020, is afhankelijk van de relatie tussen schenker en ontvanger.

Algemene schenkingsvrijstelling 2020 ouder en kind

Als ouder mag je tot €5.515,- belastingvrij aan je kind schenken.
Onder kind wordt ook een pleegkind en stiefkind verstaan. Ouders worden gezien als één schenker, ook als zij zijn gescheiden.
Daarnaast geldt dat als partners beiden een schenking krijgen van dezelfde ouder(s), dit ook één schenking is.

Algemene vrijstelling schenkbelasting 2020

Is de relatie tussen schenker en ontvanger anders dan die van ouder en kind? Dan mag je tot €2.208,- belastingvrij schenken. Voorbeelden van relaties zijn:

  • grootouder - kleinkind
  • oom/tante - neef/nicht
  • broer - zus
  • geen familierechtelijke relatie tussen twee personen

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ouder en kind

Als ouder mag je je kind eenmaal in zijn of haar leven een groot bedrag belastingvrij schenken. De belastingvrije grens hangt af van het bestedingsdoel:

  • Belastingvrije schenking tot €26.457,- bij een bestedingsdoel naar keuze.
  • Belastingvrije schenking tot €55.114,- bij een dure studie.
  • Belastingvrije schenking tot €103.643,- bij een eigen woning.

Dit geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag geldt nog mee.

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Is de relatie tussen schenker en ontvanger anders dan die van ouder en kind? Dan mag je ook eenmalig een groot bedrag belastingvrij schenken. Voorwaarde is dat het bestedingsdoel een eigen woning is. De schenking kan belastingvrij tot €103.643,-.

Ook hier geldt de voorwaarde dat de ontvanger of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. De dag van de 40e verjaardag geldt nog mee.

Schenkbelasting 2020

Schenk je meer dan de vrijstelling? Dan betaalt de ontvanger schenkbelasting over dat deel van de schenking.

  • Waarde schenking boven vrijstelling €0,- - €126,722,-:
Partner en (pleeg)-kinderen Klein-kinderen en verdere afstamming Overige relaties schenker en ontvanger
10% 18% 30%
  • Waarde schenking boven vrijstelling €126.723,- - meer:
Partner en (pleeg)-kinderen Klein-kinderen en verdere afstamming Overige relaties schenker en ontvanger
20% 36% 40%

De aangifte van schenkbelasting moet na afloop van het jaar waarin de schenking is ontvangen door de ontvanger worden gedaan.

Finna administratiekantoor

Ben jij werkzaam als zzp'er, freelancer of (startende) ondernemer en op zoek naar een boekhouder om je administratie goed te laten verzorgen? Maak kennis met Finna en verspil niet langer je kostbare tijd!
Kijk voor alle informatie op www.finna.pro..

Terug