Benut de innovatiebox

Door Ilona Niessen

18 september 2020

Binnen de vennootschapsbelasting zijn winsten afkomstig van innovatie, bijvoorbeeld uit octrooien en/of WBSO-projecten belast in een speciale, lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Wees hiervan bewust en benut dit voordeel waar mogelijk.

Wat is innovatiebox?

De innovatiebox is een speciale, lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting voor de winsten afkomstig uit innovatie, bijvoorbeeld octrooien en/of projecten die vallen onder de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO-projecten). De innovatiebox is de opvolger van de octrooibox, waarmee de mogelijkheden zijn verruimd.

Voordeel innovatiebox

Winsten die voortkomen uit innovatie en daarmee in deze tariefbox vallen, worden belast tegen een tarief van slechts 7% in plaats van het reguliere tarief vennootschapsbelasting. Voor 2020 is het reguliere tarief 16,5% voor winsten tot €200.000,- en 25% voor de tweede schijf.

Toepassing innovatiebox

De innovatiebox is alleen van toepassing voor rechtspersonen en stichtingen of verengingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

In principe is de innovatiebox toepasbaar zodra je kan aantonen dat je innoveert. Het kan daarbij gaan om Research en Development (R&D) of bijvoorbeeld verbetering van bestaande producten en processen.

Voorwaarden innovatiebox

Aantonen dat je innoveert moet doormiddel van een octrooi of deelname aan de WBSO doormiddel van een verklaring voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-verklaring).

De voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn afhankelijk van de grootte van je onderneming. Is je netto-omzet van het jaar waarin je gebruik wilt maken van de innovatiebox plus de vier voorgaande jaren hoger dan 250 miljoen euro? Dan wordt je bedrijf pas als groot beschouwd.

Voorwaarden kleine belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting:

  • Je hebt zelf het immateriële activa voortgebracht. Dit is zo als je zelf het speur- en ontwikkelingswerk hebt gedaan én dat voor eigen rekening en risico deed.
  • Je hebt een speur- en ontwikkelingsverklaring (S&O-verklaring) gekregen voor het werk dat nodig was om de immateriële activa te ontwikkelen.

Innovatiebox tarief 2021

Het innovatiebox tarief 2021 gaat vanaf 1 januari omhoog naar 9%. Dit betekent dat winsten die voortkomen uit innovatie en daarmee in deze tariefbox vallen, vanaf 2021 worden belast tegen een tarief van 9% in plaats van het reguliere tarief vennootschapsbelasting.

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het aanvragen van een S&O-verklaring? Bij Finna ben je aan het juiste adres. Je kunt ook hier kijken op de website van de belastingdienst.

Finna administratiekantoor

Ben jij op zoek naar een boekhouder om je administratie goed te laten verzorgen? Maak kennis met Finna en verspil niet langer je kostbare tijd! Kijk voor alle informatie op www.finna.pro.

Terug