Nieuwe regels kinderbijslag vanaf 1 januari 2020

Door Ilona Niessen

10 juli 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels voor kinderbijslag en bijverdienen en kinderbijslag en studiefinanciering voor kinderen vanaf 16 jaar veranderd. Lees in dit artikel over de wijzigingen.

Kinderbijslag

Als je kinderen hebt, heb je recht op kinderbijslag. Kinderbijslag is voor ouders die in Nederland wonen en/of in Nederland in loondienst zijn. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van je kind(eren) en van je situatie (inkomen, wonen e.d.). Kinderbijslag is voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. Ook voor uitwonende kinderen tot 18 jaar kun je in sommige situatie kinderbijslag krijgen. Heb je meerdere kinderen onder de 18 jaar? Voor elk krijg je een apart bedrag aan kinderbijslag. Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal, aan het eind van het kwartaal, uitgekeerd. Heb je meerdere kinderen onder de 18 jaar? Dan worden de afzondelijke bedragen per kind bij elkaar opgeteld. Je ontvangt dus één bedrag aan kinderbijslag in het kwartaal.

Geen gevolgen kinderbijslag en studiefinanciering

Krijgt je kind van 16 of 17 studiefinanciering? Dan heeft dit vanaf 1 januari geen gevolgen meer voor de hoogte van de kinderbijslag die je ontvangt.

Eerder gold deze regel al voor kinderen tot 15 jaar. Met de wijzigingen per 1 januari 2020 betekent dit dat de hoogte vna de kinderbijslag voor elk kind dat recht heeft op studiefinanciering ongewijzigd blijft.

Geen gevolgen kinderbijslag en bijverdienen

Heeft je kind van 16 of 17 een bijbaantje en daarmee inkomen? Dit inkomen van je kind heeft vanaf 1 januari 2020 geen gevolgen meer voor de hoogte van de kinderbijslag die je ontvangt.

Voor kinderen tot 15 jaar was het al zo dat inkomen van je kind geen invloed heeft op de kinderbijslag. Vanaf 2020 geldt dit ook voor kinderen van 16 en 17 jaar. Een bijbaan heeft daarmee geen gevolgen meer voor de kinderbijslag.

Bijverdienen en huurtoeslag

Bijverdiensten van thuiswonende kinderen kunnen wel gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Bereken de consequenties van de bijbaan je van kind op www.toeslagen.nl.

Finna administratiekantoor

Ben jij werkzaam als zzp'er, freelancer of (startende) ondernemer en op zoek naar een boekhouder om je administratie goed te laten verzorgen? Maak kennis met Finna en verspil niet langer je kostbare tijd!
Kijk voor alle informatie op www.finna.pro.. Uiteraard kan Finna de toeslagen voor je aanvragen, wijzigen en ben je voor vragen over toeslagen bij Finna aan het juiste adres.

Terug