Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandig professional

Door Ilona Niessen

15 december 2020

Verzekeringen, ze zijn er in overvloed. Vorige maand is de bedrijfs- en beroepsverzekering aan bod gekomen. Deze keer behandelen we de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Heb je als zelfstandig professional ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Risico's zelfstandig professional

Werk jij als zelfstandige (zzp, flex, detacheer)? Dan loop je risico bij de uitoefening van je vak. Een groot deel van die risico’s horen bij het zelfstandig ondernemerschap, zoals het hebben van voldoende werk, ziek of arbeidsongeschikt worden, het betalingsgedrag van je opdrachtgevers en vakkundig voldoen aan alle, snel veranderende, opleidingseisen.

Deze risico's zijn lang niet allemaal te voorkomen of te beperken. Je kunt je wel voor een groot aantal risico's verzekeren, bijvoorbeeld tegen een (langdurige) ziekte of een grote aansprakelijkheidsclaim. Verzekeringen zijn kostbaar. De vraag is of het opweegt bij de mogelijke financiële gevolgen als de risico's zich voordoen en je hiervoor niet verzekerd bent.

Wettelijk verplichte verzekeringen zelfstandig professional

Wettelijk verplicht zijn twee verzekeringen, namelijk je eigen zorgverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering van je auto, als je een auto hebt uiteraard.

Contractueel verplichte verzekeringen zelfstanddig professional

Het afsluiten van een verzekering kan ook contractueel verplicht zijn. Bijvoorbeeld vanuit de opdrachtgever of bemiddelaar. Dit komt af en toe ook voor bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Doorgaans is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een keuze van de zelfstandig professional zelf.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig professional

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bescherm je je inkomen als zelfstandige bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Op deze manier kunnen grote financiële gevolgen voor je bedrijf en je privésituatie worden voorkomen.

Overweging afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal de eigen keuze van de zelfstandige. Natuurlijk is het voor de opdrachtgever of bemiddelaar lastig als je (langdurig) arbeidsongeschikt bent. Jijzelf ondervindt hier het meeste nadeel van.

Jij hebt, zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de periode dat je ziek of arbeidsongeschikt bent, (veel) minder inkomen.

Bovendien kan je de opdracht verliezen. Een andere zelfstandige heeft immers jouw taken overgenomen zodra bekend is dat je langdurig uit de running bent. Deze 'concurrent' heeft goed werk geleverd en kan vaak blijven bij de opdrachtgever.

Premiestelling arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie die je als zelfstandige betaald, is vaak fors. Bovendien is de hoogte van de premie sterk afhankelijk van je beroep. Zelfstandigen met een kantoorbaar betalen fors minder premie dan zelfstandige in de zorg- of de bouwsector. Je persoonlijke situatie en vooral je beroep of functie zijn van invloed op de kosten van je arbeids­ongeschiktheids­verzekering.

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van:

  • Je beroep, functie en bijbehorende beroepsklasse. Hoe minder risico je hebt op ziekte of arbeidsongeschiktheid, hoe lager de premie.
  • De verzekerde som van je jaarinkomen. Meestal is dit 80%. Neem je genoegen met minder, dan dalen de kosten.
  • De hoogte van het eigen risico. Het eigen risico is de periode waarin je zelf de kosten van ziekte of arbeidsongeschiktheid draagt. Kun je zelf bijvoorbeeld 6 maanden overbruggen? Dan scheelt dit in de premie.
  • De einddata van uitkering. Dit is de leeftijd waarop je uitkering stopt. Meestal is dit de pensioenleeftijd, maar dat kan ook eerder zijn. Hoe eerder de verzekering stopt, hoe lager de kosten.
  • Optie voor indexering van het verzekerde bedrag. Laat je het verzekerd bedrag elk jaar verhogen met een bepaald percentage? Dan zal de premie elk jaar hoger uitpakken.
  • De keuze voor een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor passend arbeid. Kies je een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij je volledig verzekerd bent als je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen (beroeps­arbeids­ongeschiktheid)? Of kies je voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij je kijkt of er ander werk is dat je nog wel kunt doen (passende arbeid)? Bij een keuze voor passend arbeid betaal je minder premie, maar krijg je ook niet of minder uitgekeerd als je arbeids­ongeschikt raakt in jouw beroep maar wel ander werk kan uitoefenen.

Aftrekpost inkomstenbelasting

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor een zelfstandige een kostbare zaak. Niet iedereen sluit een dergelijke verzekering af.

De premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Op deze manier stimuleert de overheid om toch deze verzekering af te sluiten en je te beschermen tegen inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze aftrekpost geldt ook voor de DGA bij een BV of NV.

Finna administratiekantoor

Ben jij werkzaam als zzp'er, freelancer of (startende) ondernemer en op zoek naar een boekhouder om je administratie goed te laten verzorgen? Maak kennis met Finna en verspil niet langer je kostbare tijd!
Kijk voor alle informatie op www.finna.pro. Uiteraard kan Finna je adviseren rond het afsluiten of wijzigen van je arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Terug