Giften

Door Ilona Niessen

7 augustus 2020

Geef je aan het goede doel. Dan kan je dat een belastingvoordeel opleveren bij de aangifte inkomstenbelasting. Lees in dit artikel over de regels van gewone giften.

Wat is een gewone gift?

Een gewone gift is een gift die je maar één keer doet. Of een gift die je wel jaarlijks doet, maar die je niet hebt vastgelegd in een overeenkomst.

Belastingvoordeel gewone giften

Gewone giften zijn deels aftrekbaar. Gewone giften zijn alleen aftrekbaar als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je krijgt niets in ruil voor de gift.
  • Je gift is vrijwillig.
  • Je gift gaat naar een algemeen nut beoogde instelling (ANBI).
  • Je moet kunnen aantonen dat de gift heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld met een bankafschrift.

Wanneer is een instelling een ANBI?

Of een instelling een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) is, kun je eenvoudig zelf controleren. Gebruik hiervoor dit programma van de Belastingdienst om een ANBI op te zoeken.

Drempel gewone giften

Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van je drempelinkomen met een minimum van €60,-. Dit betekent dat je alleen het bedrag boven de drempel mag aftrekken.

De drempel is afhankelijk van je drempelinkomen, het jaarinkomen in het jaar dat je de gift doet. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten van box 1, box 2 en box 3 gezamenlijk, zonder je persoonlijke aftrek.

Maximumbedrag gewone giften

Voor gewone giften geldt tevens een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen. Dit betekent dat je het totaal aan gewone giften dat de 10% van de je drempelinkomen overschrijdt, niet mag aftrekken. Ook hierbij geldt dat het jaarinkomen het totaal is van de inkomsten en aftrekposten van box 1, box 2 en box 3 gezamenlijk, zonder je persoonlijke aftrek.

Voorbeeld 1:

Mevrouw Klaver heeft een jaarinkomen van €80.000,- en schenkt €80,- per maand aan gewone giften. In totaal schenkt zij dus €960,- in het jaar. 1% van €80.000,- is niet aftrekbaar. Zij kan dus maar voor €160,- (€960,- - €800,-) aftrekken.

Tip:

Verminder het effect van de drempel en doe in het ene jaar twee keer zoveel giften en in het jaar erna niets. Je hebt dan maar één keer met de drempel te maken en kan daardoor in totaal meer belasting aftrekken. Benut elk voordeel!

Tip:

Doe je jaarlijks een gift, maar heb je dat niet vastgelegd in een overeenkomst? Overweeg dan om dit te doen. Bij een periodieke gift is er geen drempel en maximum voor de aftrek, mits de gift aan de voorwaarden voldoet. Het belastingvoordeel periodieke gift is dermate groot in vergelijking met een gewone gift dat het de overweging zeker loont. Benut elk voordeel!

Een gift die je deed vóór het sluiten van de overeenkomst, telt helaas niet meer mee voor de periodieke gift. Deze wordt belastingtechnisch gezien als een gewone gift.

Extra belastingvoordeel gift aan culturele ANBI

Een culturele ANBI is een algemeen nut beoogde instelling dat zich bezig houdt met kunst en cultuur. Je kunt hierbij denken aan een museum, schouwburg of monument. Een gift aan een culturele ANBI kent een extra belastingvoordeel. Elke gewone gift aan een culturele ANBI mag namelijk worden verhoogd met 25% tot een maximum van €1.250,-. Houd wel rekening met de drempel en het maximum.

Voorbeeld 2:

Meneer de Boer heeft een jaarinkomen van €30.000,- en geeft verschillende gewone giften voor in totaal €525,-, waarvan €300,- voor een culturele ANBI. Zijn drempel bedraagt €300,- en het maximum €3.000,-.

Totaalbedrag aan giften: €525,-
Verhoging gift culturele ANBI (€300 * 25%): €75,-
Totaalbedrag aan giften: €600,-
Drempelbedrag: €300,- -/-
Aftrekbaar: €300,-

Fiscale partner?

Heb je een fiscale partner? Tel dan de giften van jou en je fiscale partner bij elkaar op en de drempelinkomens ook om optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel gewone giften.

Finna administratiekantoor

Ben jij werkzaam als zzp'er, freelancer of (startende) ondernemer en op zoek naar een boekhouder om je administratie goed te laten verzorgen? Maak kennis met Finna en verspil niet langer je kostbare tijd!
Kijk voor alle informatie op www.finna.pro.

Terug